Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Các chuyên gia

Carolyn Turk

秋霞电影网在线观看伦Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Stefanie Stallmeister

秋霞电影网在线观看伦Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Jacques Morisset

Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Xem tất cả các chuyên gia Arrow

Kết nối với chúng tôi

Tin tức và Sự kiện

Chuyên đề

6 Tháng 2 Năm 2019

Chăm sóc bờ biển Việt Nam: Khả năng phục hồi tốt hơn, sinh kế tốt hơn

Chăm sóc bờ biển Việt Nam: Khả năng phục hồi tốt hơn, sinh kế tốt hơn

6 Tháng 6 Năm 2019

Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn

秋霞电影网在线观看伦 Ở Việt Nam, nước là một tài sản quý báu của quốc gia. Phần lớn những chuyển mình nổi bật của Việt Nam gần đây dựa trên sự phát triển và sử dụng nguồn tài nguyên nước được cho là dồi dào của mình.

30 Tháng 7 Năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Công nghệ Đột phá Giúp Giải Quyết các Thách thức Quản ...

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiên phong trong việc sử dụng các công nghệ đột phá để giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn các thông tin bản đồ quy hoạch đất đai

5 Tháng 2 Năm 2019

Xu hướng toàn cầu trong giáo dục đại học có ý nghĩa gì đối với Việt Nam

Xu hướng toàn cầu trong giáo dục đại học có ý nghĩa gì đối với Việt Nam

7 Tháng 2 Năm 2012

Việt Nam: Trước và sau thực hiện dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ

秋霞电影网在线观看伦 Mô hình phát triển của Việt Nam giúp hàng triệu người thoát nghèo và cải thiện đời sống người dân. Một số kết quả đạt được nhờ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

Đăng ký để nhận bản tin điện tử


Cơ hội làm việc tại Việt Nam

Thông tin thêm

Liên hệ văn phòng quốc gia

Hà Nội, +84.2439346600
Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.
vietnam@whshanshuicheng.com
Washington, +1 202-473-4709
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
eastasiapacific@whshanshuicheng.com